Phạt tới 50 triệu đồng nếu chủ hộ chung cư không mua bảo hiểm cháy nổ

Bảo hiểm Tài Chính

Bảo hiểm cháy nổ chung cư là một phương thức bảo vệ tài sản của cư dân trước những mất mát và hư hại trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4, việc mua bảo hiểm cháy nổ là bắt buộc áp dụng với toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Đó là nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình. Phạt tiền lên đến 50 triệu đồng đối với những cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng không mua theo quy định.

Chủ đầu tư hay chủ hộ chung cư mua bảo hiểm cháy nổ?

Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP, chung cư là một trong những công trình phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Tỉ lệ phí bảo hiểm cháy nổ được quy định tại Nghị định này là 0,05%/năm đối với chung cư có hệ thống chữa cháy tự động. Và 0,1%/năm đối với chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động.

Đồng thời, Nghị định 23/2018/NĐ-CP cũng quy định: “Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Mua tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ”.

Chủ đầu tư hay chủ hộ chung cư mua bảo hiểm cháy nổ?

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, nếu dự án chung cư vẫn do chủ đầu tư sở hữu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ. Ngược lại, nếu người mua chung cư đã được chuyển quyền sở hữu chung cư thì trách nhiệm này thuộc về người mua.

Trốn mua bảo hiểm cháy nổ chung cư, mức phạt thế nào?

Trước đây, theo Nghị định 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ, những trường hợp thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mà không mua. Người đó sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng – 30 triệu đồng.

Tuy nhiên hiện nay, Nghị định 167/2013/NĐ-CP đang được áp dụng, thay thế cho Nghị định 52 nêu trên. Nghị định đã quy định tăng mức phạt đối với trường hợp phải mua bảo hiểm cháy nổ mà không mua lên. Mức phạt là 30 triệu đồng – 50 triệu đồng.

Mức phạt trên cũng được áp dụng đối với trường hợp mua bảo hiểm cháy nổ không đúng quy tắc. Mức biểu phí do Bộ Tài chính ban hành.

Bồi thường bảo hiểm

Số tiền bồi thường bảo hiểm với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó. Rồi trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định. Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Họ không thực hiện đầy đủ các quy định. Từ đó dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.

Trốn mua bảo hiểm cháy nổ chung cư, mức phạt thế nào?

Phía bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm. Do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Các hoạt động sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ

– Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng, chữa cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tiên chi cho nội dung này không vượt quá 40% số tiền thực tế thu từ bảo hiểm.

– Hỗ trợ tuyên truyền, phố biến pháp luật, chi không vượt quá 30% số tiền bảo hiểm thu được.

– Hỗ trợ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong các hoạt động. Đó là: Bồi dưỡng nghiệp vụ, điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy… Tiền chi cho nội dung này không vượt quá 20 % số tiền bảo hiểm thu được.

– Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chữa cháy. Tiền chi không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm thu được.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *