Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần 25-30/7

Chứng Khoán Cổ phiếu

Đầu tư cổ phiếu là một hình thức có thể đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Bởi, khi đó họ sẽ nhận được đến 2 nguồn sinh lời. Một là giá trị tăng lên của mỗi cổ phiếu. Hai là cổ tức hay một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Với phần giá trị tăng lên hoặc giảm đi của mỗi cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ được hưởng phần chênh lệch khi mua đi bán lại những cổ phiếu này.

Trong khi đó, cổ tức lại được chia định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/lần cho các cổ đông. Điều này thích hợp với những ai ưa thích đầu tư dài hạn. Khi mua cổ phiếu với mục đích đầu tư dài hạn, cổ tức là phần lợi nhuận khá hấp dẫn. Chúng có thể được các doanh nghiệp chi trả dưới nhiều hình thức. Trong đó, phổ biến nhất là chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hoặc đặc biệt hơn là chi trả bằng cổ phiếu thưởng.

Tuần từ 25-30/7, 13 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng. Trong đó, có 7 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền. Bốn doanh nghiệp quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu. Hai doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng. Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

– Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng (Mã chứng khoán: HLR) trả cổ tức với tỷ lệ 11%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/7/2021 và chốt chi trả ngày 28/7/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (Mã chứng khoán: TLG) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/7/2021 và chốt chi trả ngày 28/7/2021.

– Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (Mã chứng khoán: NDN) trả cổ tức với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/7/2021 và chốt chi trả ngày 29/7/2021.

– Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DNE) trả cổ tức với tỷ lệ 8,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/7/2021 và chốt chi trả ngày 30/7/2021.

Các công ty chốt quyền trả cố tức bằng cổ phiếu

– Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (Mã chứng khoán: NDN) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/7/2021 và chốt chi trả ngày 29/7/2021.

– Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (Mã chứng khoán: BMS) trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/7/2021 và chốt chi trả ngày 30/7/2021.

– Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán: GMX) trả cổ tức với tỷ lệ 50%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/7/2021 và chốt chi trả ngày 30/7/2021.

– Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Mã chứng khoán: VC3) trả cổ tức với tỷ lệ 9,5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/7/2021 và chốt chi trả ngày 30/7/2021.

Các doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng

Các công ty chia cổ phiếu thưởng 

– Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông (Mã chứng khoán: ADC) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:30. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/7/2021 và chốt chi trả ngày 29/7/2021.

– Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (Mã chứng khoán: GMX) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:50. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/7/2021 và chốt chi trả ngày 30/7/2021.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *