Trái phiếu chính phủ và trái phiếu kho bạc thu hút đầu tư mạnh

Chứng Khoán Trái phiếu

Ngoài trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ cũng là một loại trái phiếu phổ biến. Trái phiếu chính phủ gồm có hai loại là trái phiếu kho bạc và trái phiếu đầu tư. Nó là trái phiếu do chính phủ quốc gia phát hành. Trái phiếu chính phủ có thể được phát hành bằng tiền tệ của quốc gia hoặc ngoại tệ. Trái phiếu kho bạc là loại trái phiếu do chính phủ phát hành để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia, tài trợ cho các chủ trương phúc lợi công cộng của trung ương và địa phương, hoặc như một công cụ điều chỉnh tiền tệ. Trái phiếu chính phủ thường là không có rủi ro hoặc rủi ro cực kỳ nhỏ vì chính phủ có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền mặt để thanh toán cho các trái phiếu đến hạn trả.

Trong thời gian gần đây trái phiếu chính phủ có xu hướng thu hút đầu tư mạnh. Hãy tham khảo bài viết để hiểu biết thêm về xu hướng này nhé.

Trái phiếu chính phủ thu hút đầu tư mạnh

trái phiếu chính phủ

Theo bản tin trái phiếu tuần từ 19 – 23/7 vừa được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố. Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 và 1.500 tỷ đồng.

Kết quả, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm bằng 2,8 giá trị gọi thầu. Tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 1,05% – giảm 0,03% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn bằng 10 năm bằng 2,67 giá trị gọi thầu. Tỷ lệ trúng thầu đạt 80% tại mức lãi suất 2,15% – không đổi so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 2,6 lần giá trị gọi thầu. Tỷ lệ trúng thầu đạt 76% tại mức lãi suất 2,43% – không đổi so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 1,5 lần giá trị gọi thầu. Tỷ lệ trúng thầu đạt 100% tại mức lãi suất 3,05% – không thay đổi so với lần trúng thầu gần nhất.

Như vậy, luỹ kế từ đầu năm tới nay, KBNN đã phát hành tổng cộng trên 163 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của cả năm 2021 và 18% kế hoạch của quý 3.

Tìm hiểu về trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ

– Phát hành trái phiếu chính phủ là phương thức để nhà nước vay vốn (tín dụng nhà nước). Do đó, trái phiếu ghi nhận nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước và quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. Hình thức ban đầu của trái phiếu chính phủ áp dụng phổ biến là hình thức chứng chỉ. Sau đó xuất hiện thêm hình thức bút toán ghi sổ.

– Trái phiếu chính phủ gốm các loại sau:

+ Trái phiếu kho bạc: loại trái phiếu chính phủ được phát hành thông qua hệ thống kho bạc nhà nước.

+ Trái phiếu đầu tư: loại trái phiếu chính phủ phát hành theo phương thức đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung, bảo lãnh hoặc đại lí phát hành. Trái phiếu chính phủ được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Người sở hữu trái phiếu chính phủ có các quyền lợi cơ bản: được Chính phủ bảo đảm thanh toán trái phiếu (gốc và lãi) khi đến hạn. Được dùng trái phiếu để bán, tặng, cho, để lại thừa kế hoặc cầm cố. Cá nhân được miễn thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ trái phiếu.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *